Inschrijvingen jeugdzomeraanbod van start op 25/05

11
mei
2021
21_Zomeraanbod_flyer

De stadsdiensten en de Tiense verenigingen hebben een mooi vakantieaanbod klaarstaan. Dit helemaal conform de geldende coronarichtlijnen. Een overzicht kan je hier raadplegen. Inschrijven voor de activiteiten van de stad kan vanaf dinsdag 25 mei ’21 om 18.00 uur. 

Zomeraanbod vrijetijdsdiensten

Tijdens de zomervakantie voorziet Ferm (in opdracht van de stad Tienen) elke werkdag opvang voor de 2,5- tot 6-jarigen (instapklas t/m 3de kleuterklas) in het Vrijetijdscentrum. De 6- tot 12-jarigen (3de kleuterklas t/m 6de leerjaar) kunnen zich uitleven in het Sportcentrum Houtemveld. Voor tieners (13- tot 16-jarigen) is er tienerwerking pitt.

De stadsdiensten zetten alles op alles om de Tiense kinderen een veilige en zorgeloze vakantie te bezorgen. De coronamaatregelen die opgelegd worden door de overheid, worden nauwgezet toegepast.

Inschrijven is mogelijk vanaf dinsdag 25 mei ‘21 om 18.00 uur.

Taalspeelweken

6- tot 12-jarigen die een taalduwtje in de rug kunnen gebruiken, kunnen elke namiddag in augustus deelnemen aan de taalspelweken. Al spelend en lerend wordt de kennis van het Nederlands gestimuleerd en kunnen de kinderen kennismaken met het vrijetijdsaanbod in Tienen.

De inschrijvingen verlopen via toeleiding van de Tiense basisscholen.

Autisportkamp

Vrijetijdsinvulling verloopt bij kinderen en jongeren met autisme vaak wat moeilijker. Het veronderstelt heel wat vaardigheden zoals sociale contacten aangaan, nieuwe dingen uitproberen en omgaan met veranderingen. Daarom organiseren de afdeling beleven en de ILV Sportregio Getevallei met steun van Sport Vlaanderen een autisportkamp voor jongeren type 9 (autisme en een normale begaafdheid) van maandag 26 juli t/m vrijdag 30 juli ’21 in het sportcentrum Houtemveld. Deskundige sportbegeleiders bezorgen hen een onvergetelijke sportervaring, die aansluit bij hun leefwereld.

Aanbod Tiense verenigingen

Naast het aanbod van de stad Tienen, hebben ook heel wat verenigingen hun uiterste best gedaan om een mooi programma samen te stellen dat beantwoordt aan de geldende coronamaatregelen.

Basketbal, circus, tennis, dans, jeugdkampen ... Corona heeft het enthousiasme om te organiseren niet klein gekregen. Een keuze maken uit het aanbod, toegegeven niet makkelijk, kan online op www.tienen.be/zomeraanbod.

Kweikerszomer

Reuzen in kinderboeken. Ze bestaan! Een hele zomer lang vrolijken ze de bib en de Erfgoedsite op. Volg één van de reuzespannende workshops, speur naar Wally in reuzeformaat, of doe mee aan een reuzenleeswedstrijd. De Tiense reuzen van dichtbij bewonderen, kan in de etalage van het voormalige Suikermuseum. Ontdek hier de workshops

Contact