Verantwoordelijkheid lener

29
november
2018
opgeleth.jpg

Met de komst van de zelfscanbalies is de verantwoordelijkheid van de lener groter geworden. 

Een groot voordeel van de zelfscanbalies is dat de lener zelf zijn/haar materialen kan lenen en terugbrengen. Hij/zij heeft zo ook meer privacy bij het lenen van materialen. Maar daartegenover staat dat de lener ook meer verantwoordelijkheid heeft gekregen. We willen het stukje hierover uit het dienstreglement graag even herhalen:

Dienstreglement - Artikel 5.3:
De lener is zelf verantwoordelijk voor het correct registreren van ontleningen, voor teruggebrachte materialen en voor het verlengen van uitleentermijnen aan de zelfscanbalie. Hij/zij controleert steeds welke titels op zijn/haar lidkaart geregistreerd staan, evenals de inleverdata van al deze materialen. Bij twijfel, onduidelijkheid of technische problemen vraagt hij/zij onmiddellijk hulp aan de infobalie.

Gelieve hiermee rekening te houden en goed alles na te kijken!!

Contact