Rondleiding in de bibliotheek voor leerlingen secundair

Tijdens deze rondleiding:

  • leren we de leerlingen gericht zoeken via de catalogus. De catalogus is online te vinden op www.tienen.be/bibliotheek en kan dus ook thuis of op school geraadpleegd worden!
  • geven we uitleg over het plaatsingssysteem van de bibliotheek zodat de leerlingen de boeken zelfstandig kunnen terugvinden.
  • maken we samen oefeningen hierop. De oefeningen zijn aangepast aan hun studierichting.
  • tonen we de website www.boekenzoeker.org. Dit is een website die het leesplezier stimuleert.
  • indien gewenst geven we uitleg over de elektronische databanken (GoPress en de literaire databanken).

Doelstelling is het aanbod van de bibliotheek leren kennen en de bibliotheek zelfstandig leren gebruiken, informatie leren opzoeken en het leesplezier bevorderen.

Voor de 1ste graad secundair gaat deze rondleiding door op de jeugdafdeling.
Vanaf de 2de graad secundair gaat deze rondleiding door op de volwassenenafdeling.

Voorwaarden

Voor leerlingen van het secundair onderwijs ASO, TSO, BSO en OKAN.

 

Procedure

Tijdens het hele schooljaar. Het bezoek kan best buiten de openingsuren worden georganiseerd, steeds na afspraak. Dit bezoek neemt ongeveer 2 uur in beslag.

Tot 25 leerlingen per groep (15 à 20 is optimaal).

Bedrag

Gratis.

Contact

Contactpersoon