Reserveren van bibliotheekmaterialen

Via Mijn Bibliotheek kan je werken reserveren in de bibliotheek.

Voorwaarden

Lid zijn van de bibliotheek.

Procedure

Zoek in de catalogus het item dat je wenst te reserveren en klik vervolgens op de blauwe knop ‘Reserveer’. Meld je dan aan op Mijn Bibliotheek. Reserveren kan ook telefonisch of aan de infobalies (niet aan de zelfscans).

Zodra het werk in de bibliotheek aanwezig is, word je verwittigd: via e-mail als een e-mailadres gekend is door de bib, en anders via brief.

Je hebt dan twee weken de tijd om het werk op te halen. Je mag je reservatie zelf uit het witte rek aan de infobalie nemen en het uitlenen op je kaart.

Meebrengen

Bij het afhalen van je reservatie breng je je lenerspas mee. Je kan een reservatie enkel lenen op de lenerspas waarop de reservatie werd geplaatst.

Bedrag

Voor reserveringen rekenen we 0,80 euro administratiekosten aan.

Regelgeving

Dienstreglement bibliotheek

Contact