Lidmaatschap van de bib

Logo bibliotheekDe stadsbibliotheek is vrij toegankelijk. Enkel wanneer je iets wil lenen, vragen we je lid te worden.

Voorwaarden

Zowel inwoners van Tienen als niet-Tienenaars kunnen lid worden van de bib.

Procedure

Kinderen tot 11 jaar worden ingeschreven in de jeugdafdeling. Jongeren vanaf 12 jaar worden ingeschreven in de jeugd- en volwassenenafdeling.

Meebrengen

Identiteitskaart (voor Belgen) of een geldige persoonslegitimatie en een Belgische adreslegitimatie (voor buitenlanders).

Bedrag

Het lidgeld van de bib bedraagt 5 euro per jaar. Jongeren tot 17 jaar en senioren vanaf 60 jaar worden gratis lid. Wie enkel gebruik wil maken van onze computers betaalt geen lidgeld.

Een tegemoetkoming via het Vrijetijdsfonds is mogelijk.

Regelgeving

Dienstreglement bibliotheek (art. 2).

Contact