Klassikale uitleen kleuter- en basisonderwijs

Klassikale uitleenDe kinderen komen met de klas ongeveer om de maand naar de bib om boeken te lenen. Je kan kiezen uit 2 formules.

Lenen met individuele lenerspas

Elk kind krijgt een lenerspas en kan uit het aanbod van de bib kiezen. Het aantal boeken dat elk kind kan lenen, wordt vooraf besproken met de klasleraar. Elk kind kan met dezelfde lenerspas ook buiten klasverband naar de bib komen.

Lenen met een klaskaart

Je krijgt een lenerspas voor de klas die in de bibliotheek blijft. Je kan tot 100 boeken (leesboeken, informatieve boeken, of strips) op deze pas lenen en doelgericht boeken kiezen naargelang de thema's die in de klas aan bod komen.

Voor de eerste klassikale uitleen van start gaat, krijgen de kinderen een introductie in de jeugdbibliotheek: wat is een bib? Welke boeken vind je er? De bibliotheek bezorgt ook een informatieve brief voor de ouders.

Voorwaarden

Voor de leerlingen van het basisonderwijs.

Max. aantal deelnemers: onbeperkt.

We vragen de aandacht en medewerking voor het volgende:

  • de data en uren van de klasuitleen stipt naleven;
  • de leerlingen vooraf verwittigen dat ze hun boeken moeten meenemen;
  • de bibliotheek vooraf verwittigen als een bezoek niet kan doorgaan of als er geruild wordt met een andere klas;
  • de leerlingen actief begeleiden (zorgen voor een ordelijke rij aan de balie bij het inleveren en uitlenen, voorkomen van overdreven rumoer).

Procedure

Klassikale uitleen gebeurt ongeveer maandelijks. De data en uren van de uitleenbezoeken worden na overleg met de school voor het hele schooljaar vastgelegd. Omdat er meerdere klasbezoeken per voor- of namiddag zijn, rekenen we wel op een stipte aankomst in de bibliotheek.

Inschrijven

De inschrijvingsformulieren worden bij het begin van het schooljaar toegestuurd.

Graag vooraf aan de bib doorspelen:

  • kalender van de vakanties en vrije dagen;
  • leerlingenlijst (naam, adres en geboortedatum).

Bedrag

Gratis.

Contact

Contactpersoon