Klassikale uitleen kleuter- en basisonderwijs

De kinderen komen met de klas maandelijks of 2-maandelijks naar de bib om boeken te lenen.

Je krijgt een lenerspas voor de klas die in de bibliotheek blijft. (De boeken worden dus niet op individuele kaarten
uitgeleend.) Je kan tot 100 boeken (leesboeken, informatieve boeken, of strips) op deze pas lenen en doelgericht boeken kiezen naargelang de thema's die in de klas aan bod komen.

Je krijgt een uitleenticket mee van alle boeken die je leent. Elke leerling kan 3 boeken lenen. Vanaf nu mogen leesboeken,
informatieve boeken, strips, boeken met bijlage, tijdschriften, luisterboeken, daisyboeken en boeken van het Taalpunt uitgeleend worden. De leerkracht spreekt zelf af met de leerlingen welke materialen geleend mogen worden.

Voorwaarden

Voor de leerlingen van het basisonderwijs.

We vragen de aandacht en medewerking voor het volgende:

  • de data en uren van de klasuitleen stipt naleven;
  • de leerlingen vooraf verwittigen dat ze hun boeken moeten meenemen;
  • de bibliotheek vooraf verwittigen als een bezoek niet kan doorgaan of als er geruild wordt met een andere klas;
  • de leerlingen actief begeleiden (zorgen voor een ordelijke rij aan de zelfscanbalie bij het inleveren en uitlenen, voorkomen van overdreven rumoer)
  • de leerlingen begeleiden aan de zelfscanbalies bij het inleveren en uitlenen van de materialen

Procedure

Klassikale uitleen gebeurt maandelijks of 2-maandelijks. De data en uren van de bezoeken worden na overleg met de school voor het hele schooljaar vastgelegd. Omdat er meerdere klasbezoeken per voor- of namiddag zijn, rekenen we wel op een stipte aankomst in de bibliotheek.

Inschrijven

De inschrijvingsformulieren worden bij het begin van het schooljaar toegestuurd.

Meebrengen

Bibtasjes om de boeken in op te bergen.

Bedrag

Gratis.

Contact

Contactpersoon