Inleverbox bibliotheek

InleverboxDe inleverbox voor bibliotheekmaterialen bevindt zich rechts van de hoofdingang van de bib (kant Grote Markt). Hier kan je 24 uur op 24 je bibliotheekmaterialen deponeren, dus zowel tijdens als buiten de openingsuren van de bib. Meer info vind je hieronder.

Voorwaarden

  • Zorg ervoor dat je materialen volledig zijn (zie sticker op de doos/cover voor het aantal schijfjes/bijlagen); onvolledige materialen worden niet van de lenerspas gehaald, wel verlengd en terugbezorgd aan de lener bij het volgende bezoek.
  • Verpak cd’s en dvd’s degelijk (in een plastic tas of een envelop) zodat de doosjes niet kunnen openvallen!
  • Materialen die niet door de gleuf van de inleverbox kunnen (vb. spellen, rugzakjes), moeten in de bibliotheek zelf ingeleverd worden. 
  • Geen lenerspasjes in de box steken.
  • Als je op de dag zelf andere boeken, dvd’s, cd’s… wil meenemen, lever je je materialen best in aan de balie, anders is je lenerspas misschien vol!
  • Het gebruik van de box gebeurt op eigen verantwoordelijkheid (diefstal, beschadiging,…).
  • Controleer goed of je materialen in de bak gevallen zijn en niet in de lade blijven liggen zijn.

Procedure

  • Ingeleverde materialen worden de volgende werkdag door het bibpersoneel nagekeken en ingescand. Ze worden beschouwd als ontvangen voor 24.00 uur van de laatste uitleendag. 
  • De uitleentermijn van eventuele materialen die niet ingeleverd werden, wordt niet automatisch verlengd.

Bedrag

Gratis. Eventuele boetes en kosten voor beschadigingen worden bij het eerstvolgende bezoek vereffend.

Regelgeving

Dienstreglement bibliotheek (artikel 4.5.).

Contact