Inleverbox bibliotheek

InleverboxDe inleverbox voor bibliotheekmaterialen bevindt zich links van de ingang van de bib. Meer info over het gebruik vind je hieronder.

Voorwaarden

 • Zorg ervoor dat je materialen volledig zijn (zie sticker op de doos/cover voor het aantal schijfjes/bijlagen); onvolledige materialen worden niet van de lenerspas gehaald, wel verlengd en terugbezorgd aan de lener bij het volgende bezoek.
 • Verpak cd’s en dvd’s degelijk (in een plastic tas, een envelop, krantenpapier) zodat de doosjes niet kunnen openvallen!
 • Materialen die niet door de gleuf van de inleverbox kunnen (vb. spellen, rugzakjes), moeten in de bibliotheek zelf ingeleverd worden. 
 • E-readers mogen nooit in de inleverbox, wegens kans op beschadiging. Lever deze in op de 2e verdieping.
 • Geen lenerspasjes in de box steken.
 • Als je op de dag zelf andere boeken, dvd’s, cd’s… wil meenemen, lever je je materialen best in aan de balie, anders is je lenerspas misschien vol! 
 • We raden ook aan om tijdens de openingsuren je materialen in te leveren aan de zelfscanbalie binnen. Dan zijn ze ook meteen van je kaart.
 • Het gebruik van de box gebeurt op eigen verantwoordelijkheid (diefstal, beschadiging,…).
 • Controleer goed of je materialen in de bak gevallen zijn en niet in de lade zijn blijven liggen.

Procedure

 • Ingeleverde materialen worden de volgende werkdag door het bibpersoneel nagekeken en ingescand. Maar ze worden beschouwd als ontvangen vóór 24.00 uur van de vorige openingsdag van de bib (bvb. ingeleverd op zondag, wordt beschouwd als ingeleverd op zaterdag). 
 • De uitleentermijn van eventuele materialen die niet ingeleverd werden, wordt niet automatisch verlengd!

Bedrag

Gratis. Eventuele boetes en kosten voor beschadigingen worden bij het eerstvolgende bezoek vereffend.

Regelgeving

Dienstreglement bibliotheek.

Contact