Extra faciliteiten voor onderwijzend personeel in de bibliotheek

De bibliotheek stelt extra materiaal of faciliteiten ter beschikking van (kleuter)onderwijzers, studenten die zich op deze beroepen voorbereiden, begeleiders van sociale instellingen en onthaalmoeders of -vaders. Deze mensen spelen immers een belangrijke rol bij de leesbevordering bij kinderen.

Voorwaarden

Lid zijn van de bib.

Meebrengen

Lerarenkaart, studentenkaart van een lerarenopleiding, attest van dienst onthaalgezinnen.

Contact