European Disability Card geldig in Tienen

7
februari
2018

De European Disability Card (EDC) bevordert de toegankelijkheid voor personen met een handicap en hun integratie in de maatschappij. Houders van dergelijke kaart krijgen voortaan ook bij de vrijetijdsdiensten van de stad Tienen een aantal voordelen, zoals gratis toegang voor een begeleider.

‘Ongelijkheid verminderen’ is één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waartoe de stad Tienen zich geëngageerd heeft. In dat kader wordt de European Disability Card nu ook aanvaard bij de stadsdiensten in Tienen. De EDC kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen de vijf Belgische instellingen (FOD Sociale Zekerheid, VAPH, AViQ, PHARE of DSL) die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap. Naast België nemen ook Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië deel aan het EDC-project dat gecofinancierd wordt door de Europese Commissie.

Bedoeling van de EDC is de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding te bevorderen. Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen, kan de kaart aanvragen. De kaart is geldig in alle deelnemende landen, al kan het voordeel per land of stad verschillen.

In Tienen kan men er voordelen mee bekomen die gelijkaardig zijn aan de bestaande provinciale begeleiderspas. Voor de programmatie van CC de Kruisboog en de activiteiten van de bibliotheek houdt dit in dat de begeleider van een persoon met een handicap gratis toegang krijgt. Ook in zwembad De Blyckaert en de Tiense musea is dit het geval. Hiermee zijn de Tiense vrijetijdsdiensten bij de eerste lichting dienstverleners die deze pas aanvaarden.

Meer info op www.eudisabilitycard.be.