Bibliotheekcommissie zoekt nieuwe leden

3
februari
2020

De beheerscommissie van de stadsbibliotheek gaat op zoek naar nieuwe leden. Wil jij graag meewerken aan de verdere uitbouw van de Tiense bibliotheek? Stel je dan voor zondag 1 maart ’20 kandidaat.

In de beheerscommissie van de bibliotheek zetelen vertegenwoordigers van de politieke fracties van de gemeenteraad en van de gebruikers van de bibliotheek. De commissie is op zoek naar nieuwe leden die de gebruikers van de bib willen vertegenwoordigen.

De beheerscommissie komt driemaal per jaar samen. Tijdens deze vergaderingen worden beslissingen genomen (of advies ingewonnen) over de structurele werking van de bib, het beleidsplan, het dienstreglement en de algemene werking van de bib. 

Wie graag wil meewerken aan de verdere uitbouw van de bibliotheek, kan zich kandidaat stellen. De kandidaturen dienen uiterlijk op zondag 1 maart ’20 gericht te worden aan Bibliotheek Tienen, Grote Markt 3 in Tienen of via mail aan hilde.jordens@tienen.be met dit invulformulier. Het formulier is ook verkrijgbaar in de bib.

Voor meer informatie kan men terecht bij Hilde Jordens, tel 016 80 56 71, hilde.jordens@tienen.be.

Contact