Bib-aan-huis voor mindermobielen

Bib-aan-huisMinder mobiele inwoners zoals ouderen, langdurig zieken, blinden en slechtzienden en personen met een motorische beperking, kunnen zich inschrijven voor 'bib-aan-huis'. Eenmaal per maand komt er een vrijwilliger aan huis met een pakket dat samengesteld wordt op basis van de doorgegeven voorkeur.

Voorwaarden

  • Enkel inwoners van Tienen die minder mobiel zijn, kunnen gebruik maken van bib-aan-huis.
  • Je moet lid zijn van de bib.

Bedrag

Voor deze dienstverlening worden geen extra kosten aangerekend. Je betaalt enkel de gewone tarieven: 5 euro lidgeld (vanaf 60 jaar gratis lidmaatschap).

Contact